Letná akadémia

Leto je čas intenzívnych zážitkov. Máme potrebu dobiť energiu a pripraviť sa na hektické, obchodne významné jesenné obdobie. V lete sa všeobecne málo školí, lebo firmy nevedia dať dokopy efektívne tímy kvôli dovolenkám. To znamená, že je to čas, ktorý môžete využiť na to, aby ste sa postarali o svoje zručnosti cez našu Letnú akadémiu a upevnili, prehĺbili a získali istotu v oblastiach, ktoré Vám budú v ďalšom období potrebné.