Karolína Kurnická
senior konzultant

Má 17 ročné skúsenosti s prácou v oblasti ľudských zdrojov. Pôsobila vo viacerých nadnárodných FMCG spoločnostiach ako konzultant, špecialista, generalista a HR Manager v rámci lokálnej aj regionálnej organizácie, kde sa aktívne podieľala na viacerých medzinárodných projektoch v regióne krajín V4. V rámci práce s ľuďmi sa zameriavala na oblasť výberu zamestnancov s využitím hodnotiacich centier, komplexný rozvoj jednotlivcov a organizácie, nastavovania HR procesov, riadenia výkonu, prácu s talentami, riadenia nástupníctva a vzťahy so zamestnancami.

Vyštudovala odbor psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave.

Od roku 2012 pôsobila ako konzultant spoločnosti cut-e Slovakia s.r.o. a tréner a kouč spoločnosti Developium, s.r.o., Realizovala pre organizácie a jednotlivcov rozvojové projekty založené na kompetenčnom prístupe. Zameriavala sa najmä na hodnotenia kandidátov a zamestnancov pomocou online psychometrických nástrojov s cieľom zhodnotiť úroveň kompetencií a špecifických výkonových schopností pre účely výberu a rozvoja. Podieľala sa na poradenských projektoch v oblasti HR stratégie a nastavovania HR procesov s uplatnením kompetenčného prístupu. Taktiež sa podieľala na tvorbe a implementácii motivačných programov a programov rozvoja, nástupníctva na manažérske pozície a prácu s identifikáciou a rozvojom talentov.
V súčasnosti pôsobí v Human Inside ako konzultant, kouč, lektor a hodnotiteľ.
Pracuje formou individuálnych konzultácií s využitím systemického prístupu a skupinových školení. Okrem toho vedie pre verejnosť semináre systemických rodinných konštelácií.
Hovorí plynule slovensky a anglicky, dorozumie sa francúzsky a pasívne ovláda nemecký jazyk.

HUMAN INSIDE
Jamnického 3, 841 05 Bratislava
+421 948 488 473
info@humaninside.sk
Zásada ochranných údajov
Spustili sme Manažérsku kaviareň s Erikou Matwij, podcast rodinné firmy