Mária Garayová
senior konzultant

PhDr. Mária Garayová je absolventkou FFUK v Bratislave, odbor andragogika. Od roku 2014 pôsobí ako nezávislý kouč, lektor a konzultant v oblasti ľudských zdrojov.

Skúsenosti v týchto oblastiach získala na manažérskych pozíciách, v ktorých pracovala viac ako 21 rokov, prevažne pre nadnárodné spoločnosti v oblasti telekomunikácií a vo farmaceutickom sektore. Počas týchto rokov  sa rozvíjala a zdokonaľovala vo všetkých oblastiach ľudských zdrojov – výber nových zamestnancov, Assessment centre a Development centre, adaptačný proces, rozvoj a hodnotenie zamestnancov, motivácia, spokojnosť zamestnancov, poradenstvo a koučing.

Rovnako využíva svoje skúseností ako lektorka, vedie tréningy týkajúce sa najmä tém z oblasti ľudských zdrojov a komunikácie a motivácie zamestnancov.

Absolvovala tréningy v oblasti personálnej praxe a manažérskych zručností a svoje zručnosti si doplnila o certifikovaný tréning koučingu Erickson Coaching International.

HUMAN INSIDE
Jamnického 3, 841 05 Bratislava
+421 948 488 473
INFO@HUMANINSIDE.SK