Natália Kušnieriková
konzultant

V roku 1985 - 1989 absolvovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor etnológia. Prax a skúsenosti získala v práci v Slovenskom národnom múzeu (1989 – 1995), v treťom sektore (Partners for Democratic Change, Slovakia , 1996 – 2002), vo vzdelávacej spoločnosti FBE (od 2002 do dnes) a súčasne vo vlastnom podnikaní.

Skúsenosti z rôznorodých pracovných prostredí jej umožňujú uplatňovať vedomosti hlavne k praktickému využitiu u klientov. Pracuje s rôznorodými vzdelávacími a rozvojovými formátmi (školenie, training on the job, koučovanie, koučingová spätná väzba, konzultačná činnosť, komunikačný audit, monitoring a pod.)

Venuje sa témam komunikačných zručností, prozákazníckej komunikácie, medzi-kultúrnej komunikácie, obchodných zručností, prevencie a riešeniu konfliktov, tímovej spolupráce, prezentačných zručností, zvládania stresu, vyhorenia, zvládania zmeny, a pod.)

V koučingu preferuje systemický a na riešenie orientovaný prístup. Absolvovala certifikované vzdelávania (Kvalifikovaný lektor vzdelávania dospelých v Slovenskej a Českej republike (2005) vydaný AIVD, Univerzita Komenského certifikát, Tréning koučov / princípy poradenskej činnosti a koučingu, individuálny koučing, skupinový koučing (ARK Consulting, s.r.o., 2007, v rozsahu 56 hodín) – Osvedčenie o získaní vzdelania s celoštátnou platnosťou, Systemický manažment a koučovanie (poradenstvo – vzdelávanie – koučovanie (2006 – 2007, Co/Man,1. systemická, spol. s.r.o. Banská Bystrica. 2013- Certifikovaný kouč SAKO, 2014 – Certifikovaný kouč ICF, ACC).

HUMAN INSIDE
Jamnického 3, 841 05 Bratislava
+421 948 488 473
INFO@HUMANINSIDE.SK