Erika Matwij, Partner & CEO

Od roku 1999 pôsobí v rôznych manažérskych aj špecializovaných pozíciách v sektore ľudských zdrojov, či už na strane zamestnávateľa alebo dodávateľa služieb. Získané skúsenosti a prax jej umožňujú ponúkať komplexný pohľad na riešenie problémov klientov, garantovať kvalitu služieb a možnosť poskytovať poradenstvo a služby na profesionálnej úrovni.

Vyštudovala FF UK v Bratislave, odbor psychológia a vo svojej odbornej príprave sa venovala témam najmä z oblasti ľudských zdrojov, psychológie, personalistiky a Assessment/Development Centier.
Svoju manažérsku prax získala ako vedúca oddelenia ľudských zdrojov v spoločnosti ERGO poisťovňa a.s. Založila oddelenie ľudských zdrojov a viedla ho až do rebrandingu a fúzie s CSOB holdingom. Bola zodpovedná za rozvoj personálnej politiky a stratégie spoločnosti vo viacerých spoločnostiach. Úspešne realizovala mnohé projekty ako napríklad Assessment/Development Centier, Personálnych auditov a v rámci týchto projektov bola v roli organizátora, odborného garanta aj hodnotiteľa, pričom sa jednalo o rôznorodé sektory aj pozície (IT, obchod, telekomunikácie, stavebníctvo, financie, poisťovníctvo, výroba, management…). Na manažérskych pozíciách zavádzala úspešne nové personálne procesy a projekty, ku ktorým patrili okrem štandardných procesov, aj prieskumy spokojnosti, zavedenie systému odmeňovania a motivácie zamestnancov, a taktiež systémy hodnotenia zamestnancov a zvyšovania výkonnosti obchodníkov.

Venuje sa aj lektorskej činnosti, v ktorej sa zameriava na rôznorodé témy, či už z oblasti HR procesov, rozvoja soft skills (mäkkých zručností), komunikácie, obchodných aj manažérskych zručností, sebapoznania a pôsobí aj ako kouč v programoch one – to – one coachingu. V koučingu využíva komplexný prístup t.j. striedanie dynamického, systemického a humanistického spôsobu koučovania. Má ukončený medzinárodný certifikovaný kurz koučingu TASC akreditovaný Medzinárodnou federáciou koučov ICF.

Absolvovala výcviky v Modeli Virginie Satirovej pod vedením Mgr. Jany Rebeky Trepačovej a dlhodobé tréningy riadenia ľudských zdrojov. V súčasnosti sa stala aj asistentom lektorov v Modeli Virginie Satirovej.

Konzultačnú a lektorskú činnosť realizuje aj v maďarskom a poľskom jazyku.