Ivana Krištofíková, business development manager

Mgr. Ivana Krištofíková je absolventka vysokej školy masmediálnej komunikácie v Trnave. Po skončení vysokoškolského štúdia pracovala na oddelení obchodu v spoločnosti Pečivárne Sereď. Mala na starosti akvizíciu nových klientov a starostlivosť o kľúčových a veľkých klientov.

Svoje obchodné zručnosti a skúsenosti ďalej rozvíjala v spoločnosti Lumax Senec ako  obchodník pre kľúčových zákazníkov. Skúsenosti z komunikácie s klientami v obchode jej umožňujú využívať ich v praxi aj v súčasnosti. Rôzne obchodné  stretnutia, veľkosť zákaziek, rôznorodosť osobností a množstvo klientov, ktoré obchod prináša ju posúva ďalej.

Práve preto absolvovala množstvo školení v oblasti komunikácie, personálnej práce s ľuďmi, riešenia konfliktov, hodnotiacich systémov a efektívne ich využíva vo svojej práci a vo svojom osobnom rozvoji.

V spoločnosti Human Inside zastáva dve role: jedna je na oddelení obchodu ako business development manager a druhá ako hodnotiteľ v procesoch hodnotenia auditov.