Katarína Puková, senior konzultant

Absolventka psychológie Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia na VŠ v roku 2002 pracovala dva roky na Psychiatrickej klinike vo Fakultnej Nemocnici Ružinov v Bratislave ako Klinický psychológ. Venovala sa najmä psychodiagnostike, individuálnej a skupinovej terapii.

Personalistike sa venuje od roku 2005. Začínala v personálno-poradenskej spoločnosti Principium s.r.o., kde pôsobila tri roky ako Konzultant. Viedla výberové projekty na široké spektrum pracovných pozícií pre finančné, farmaceutické, výrobné a obchodné spoločnosti. Samostatne pripravovala metodiku Assessment Centre ako súčasť výberových procesov. Skúsenosti získala aj s vedením a metodickou prípravou kurzov pre nezamestnaných, kde pôsobila ako Lektorka.

Šesť rokov pôsobila ako Senior konzultant v spoločnosti Persea, s.r.o. Venovala sa výberovým procesom na manažérske a špecializované pozície v bankovom a finančnom sektore, v obchodných a IT spoločnostiach. Kandidátov na riadiace a odborné pozície získavala najmä cez headhunting. Popritom sa špecializovala na Assessment a Development Centrá ako aj psychodiagnostickým metódam. Participovala aj na mnohých projektoch v oblasti personálneho auditu, Mystery Shopingu a prieskumov spokojnosti zamestnancov a aktívne pôsobila ako Lektorka tréningov zameraných na oblasť komunikácie, vedenia ľudí, predaja a personalistiky.

Aktuálne pôsobí ako Senior konzultant v spoločnosti Human Inside, s.r.o. Špecializuje sa na výberové procesy, Assessment a Development Centrá. Zodpovedná je za komplexnú prípravu AC a DC projektov od nastavenia metodiky po realizáciu a interpretáciu výsledkov zadávateľovi a poskytnutia spätnej väzby hodnoteným účastníkom. Dlhodobo sa venuje psychodiagnostickým metódam, či už ako súčasť Assessment a Development Centre, alebo ako samostatnej metóde.
Detailnú znalosť prostredia našich klientov dosahuje aj účasťou na obchodných stretnutiach a strategických poradách v reálnej praxi, resp. konzultačnou činnosťou, najmä pri zavádzaní výberových procesov v reálnom prostredí firiem.