Cieľom bolo zvýšenie obchodného výkonu. Nastavením procesu výberu, realizáciou assessment centier na manažérov obchodných skupín a školením predajných zručností sa zvýšila produkcia obchodného tímu.

Realizované služby:

HUMAN INSIDE
Jamnického 3, 841 05 Bratislava
+421 948 488 473
INFO@HUMANINSIDE.SK