Zadaním bolo zharmonizovať oddelenie cca 50 zamestnancov. Doplnením tímu formou assessment centra a školením teamleaderov na manažérske zručnosti sa podarilo stabilizovať oddelenie, jeho práca bola efektívnejšia a taktiež sa zlepšila komunikácia s inými oddeleniami.

Realizované služby:

HUMAN INSIDE
Jamnického 3, 841 05 Bratislava
+421 948 488 473
INFO@HUMANINSIDE.SK