Potrebou klienta bolo zdokonaliť sa v zvládaní konfliktných situácií, ktoré vznikajú pri riadení. Realizáciou development centra stredného a vyššieho manažmentu a ich následným školením získali praktické zručnosti pre predchádzanie a prácu s konfliktom.

Realizované služby:

HUMAN INSIDE
Jamnického 3, 841 05 Bratislava
+421 948 488 473
INFO@HUMANINSIDE.SK