Základným cieľom bolo efektívne manažovať výkon spolupracovníkov. Školením stredného manažmentu na komunikáciu a tréningom hodnotiacich pohovorov prišlo k rozvinutiu schopností predávania spätnej väzby a efektívnej práce s vnútornou motiváciou zamestnancov.

Realizované služby:

HUMAN INSIDE
Jamnického 3, 841 05 Bratislava
+421 948 488 473
INFO@HUMANINSIDE.SK