Úspechom každej spoločnosti je poznať svojich zamestnancov. Veľkou výhodou spoločnosti je pokiaľ pozná svojich zamestnancov veľmi dobre. Chcete vedieť silné stránky a rezervy vašich zamestnancov a ako s nimi pracovať? Chceli by ste vedieť, do ktorých zamestnacov sa oplatí investovať?

Pokiaľ poznáte svojich zamestnacov dostatočne dobre, viete do ktorých ich oblastí sa oplatí investovať. Hodnotenie zamestnancov môže prebiehať skupinovou formou (Development Centre) alebo individuálnou formou ako jednotlivé hodnotenie pracovníka (Personálny screening).

Samotné testovanie sa skladá z osobnostných a inteligenčných testov, štruktúrovaných rozhovorov a modelových úloh. Obe formy vedú skúsení odborníci z oblasti psychológie, HR a manažmentu.

Výsledkom je praktická písomná správa s profilom testovaného zamestnanca. Získate komplexný obraz silných stránok zamestnanca, odhalíte priestor na jeho rozvoj a konkrétne odporúčania. Súčasťou je motivujúca spätná väzba zadávateľovi a hodnoteným pracovníkom.

HUMAN INSIDE
Jamnického 3, 841 05 Bratislava
+421 948 488 473
INFO@HUMANINSIDE.SK