Rodinné podnikanie

Kombinácia prvku mládeže (nástupcov) a dlhoročných skúseností (majiteľov) je často zdrojom prelomových zmien. Pri spájaní týchto dvoch prvkov je správny čas spolupracovať na vytvorení stratégie rozvoja, ktorú všetci akceptujú a rovnako chápu. Je potrebné vybudovať víziu budúcnosti, ktorá sa stáva snahou všetkých zamestnancov.

Skúsenosti nás naučili, že úspech je založený na spolupráci všetkých prvkov ovplyvňujúcich rozvoj spoločnosti. Najdôležitejšie prvky sú: rodina, business, majiteľ/ka, majetok a individuálny rozvoj.

Pozrite sa na to, ako podporíme váš rozvoj a rozvoj vašej spoločnosti.