Rozvoj osobnosti je téma často spájana s neurčitými školeniami a kurzami. Naším cieľom nie je predať Vám školenie, ale nástroje pre rozvoj zamestnancov, zvýšenie obratu a zisku. Na začiatku sa vás pýtame na ciele vašej firmy a následne pripravujeme plán pre vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Pri príprave takéhoto plánu sa zameriavame na dve stránky, a to splniť Vaše očakávania, na druhú stranu očakávania tých, ktorým je plán určený - učastníkov. Pri rozvoji zamestnancov neexistuje univerzálny produkt, ale súčasťou našej praxe sú školenia, tréningy, supervízie, koučing a mentoring.

Žijeme to, čo školíme. Veríme, že len prax robí učiteľa majstrom. Ak školíme obchodné zručnosti, školenie vedú úspešní obchodníci a rovnaký postup je dodržaný pri vzdelávaní zamestnancov v podniku.

Investujte do vzdelávania zamestnancov a oblastí kde sa vám to vyplatí:

V praxi sa často stáva, že firmy vynakladajú značné prostriedky na vzdelávanie nesprávnych zamestnancov – napr. školia na obchodné zručnosti zamestnancov, ktorí nemajú profil obchodníkov.

Predíďte týmto chybám a vyhadzovaniu peňazí pomocou hotnotenia zamestnancov – personálneho auditu.

HUMAN INSIDE
Jamnického 3, 841 05 Bratislava
+421 948 488 473
INFO@HUMANINSIDE.SK