Rozvoj

Líder je niekto, kto pomáha iným urobiť viac, než by od seba očakávali. Vodcovstvo je o odomykaní potenciálu jednotlivcov, skupiny a firmy ako celku. Vodca neoznamuje čo je potrebné urobiť, ale inšpiruje a umožňuje ľuďom uvidieť, čoho sú schopní. Jeho úloha spočíva v tom aby pomáhal ľuďom dostať sa do cieľa.

Najefektívnejšími vodcami sú ľudia, ktorí vedia vytvoriť rovnováhu medzi osobným talentom, odborným vzdelaním a profesionálnymi manažérskymi zručnosťami. 

Máme zauditovaný potenciál viac ako 1080 ľudí, preto sme rozvoj zaradili do rôznych skúsenostných úrovní: