Stratégie HR

Stratégia riadenia ľudských zdrojov (Personálna stratégia) je označenie pre dlhodobý plán vytvorený na dosiahnutie cieľov v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a ľudského kapitálu v organizácii. Personálna stratégia je jedným z výstupov strategického riadenia v oblasti riadenia ľudí. Personálna stratégia pomáha pri zjednotení a usmernení správania a konania všetkých ľudí a ich celkového rozvoja v súlade s potrebami organizácie. Umožní zmysluplné plánovanie a riadenie všetkých prác s ľudskými zdrojmi. Stratégia riadenia ľudských zdrojov zvyčajne nadväzuje na globálnu stratégiu firmy.