V oblasti HR sa cielene venujeme špecifikám rodinného podnikania
Mentálne a emocionálne procesy v rodinných firmách


Pozrite si naše služby pre rodinné firmy

V oblasti HR sa cielene venujeme špecifikám rodinného podnikania
Nástupníctvu v rodinných firmách


Pozrite si naše služby pre rodinné firmy

Naše služby


Služby v oblasti ľudských zdrojov spoločnosti HUMAN INSIDE sme profilovali tak, aby sme mohli pre našich spokojných klientov vytvoriť externé oddelenie ľudských zdrojov, resp. aby sme podporili ich interný tím profesionálnym prístupom a progresívnymi metódami. Okrem štandardných HR služieb sa špecializujeme na oblasť ľudských zdrojov v rodinnom podnikaní a zameriavame sa na praktické riešenia požiadaviek a potrieb rodinných firiem.

Máme spokojných zákazníkov


Za kvalitu práce vždy hovoria zákazníci. Sme radi, že máme za sebou desiatky spokojných zákazníkov.

Rodinná
firma
logo_kellys
logo_jungheinrich
logo_softec
Rodinná
firma
logo_presinsky_new
Rodinná
firma
logo_homola_new
logo_empire_new
logo_csob
logo_omv
logo_oriflame
logo_petitpress
logo_cafepoint_new
logo_tyzden_new
logo_hydrotour_new
logo_osram_new
Rodinná
firma
logo_prospot_new
Rodinná
firma
logo_danubias
Rodinná
firma
logo_eifel
Rodinná
firma
logo_chantal_new
logo_hbreavis
logo_ehatax
logo_vnet
Rodinná
firma
logo_ams
Rodinná
firma
logo_tmservis
logo_sanca
Rodinná
firma
logo_energie
logo_legrand
Rodinná
firma
logo_indeco
logo_slovakodata
logo_servier
contex
logo_miticka
Rodinná
firma
archstyl
basf
hella
Rodinná
firma
minit
Rodinná
firma
mySmile
ringer
telekom
hmh
Rodinná
firma
logo_purgina
Rodinná
firma
logo_control_c
Rodinná
firma
logo_renar
logo_betania

Čo o nás hovoria naši klienti?


logo_tyzden_new

Federika Homolková, Managing director W PRESS a.s., vydavateľ časopisu . týždeň

Personálny audit sme sa rozhodli realizovať v situácii, keď bol náš tím oslabený a my sme hľadali spôsoby ako tú situáciu môžeme zvládnuť. Pomocou auditu sme:

  • objavili, v ktorých ľuďoch máme aké skryté zdroje
  • zistili, kde máme prekážky, ktoré potrebujeme ostrániť a dostali aj užitočné návrhy ako ich odstrániť
  • dostali otázky, ktoré nás prinútili zamyslieť sa nad našou situáciou inak ako predtým
  • začali sme sa aj seba navzájom potom pýtať tie správne otázky
  • si vyjasnili medzi sebou kompetencie aj očakávania
  • nakoniec celú situáciu aj vďaka tomuto procesu a zážitku zvládli!

Celému tímu Human Inside veľmi pekne ďakujem za ich empatiu, profesionalitu, cenné rady, trpezlivosť aj skvelý zmysel pre humor. Bolo mi cťou!

logo_vnet

Martin Drahoš, Business Unit Manager firmy VNET, a.s.

Pre personálny audit sme ra rozhodli v snahe získať objektívny náhľad nad oblasti, ktoré sme v spoločnosti riešili a boli kľúčové pre ďalšie smerovanie firmy a rozvoj našich zamestnancov. Zaujímali nás názory našich ľudí v oblasti zamestnaneckej spokojnosti v citlivých otázkach ako sú hodnotenie ich výkonnosti, vnímania prehodnocovania miezd ale aj vnímania firemnej kultúry ako takej. Cieľom bolo priniesť hodnotenie toho, akým spôsobom je spoločnosť riadená, ako vnímajú zamestnanci nielen komunikáciu v spoločnosti ale aj napĺňanie cieľov. Audit vnímame ako efektívny nástroj. Najmä pre jeho objektivitu a spôsob realizácie, ktorý umožňuje získavať cenné informácie tak aby ich zamestnanci mohli otvorene komunikovať. Očakávali sme konkrétne a cielené odporúčania pre rozvoj spoločnosti.

Prínos pre našu firmu boli práve očakávané veľmi konkrétne a praktické odporúčania na zlepšenia v oblasti rozvoja firmy a ľudí. Práve tým, že dané odporúčania boli kombináciou informácií získaných z vnútra firmy a rád od špecialistov v danej oblasti. Aplikujeme dané odporúčania v smere napĺňania firemných cieľov, efektivizácie obchodu ale aj špecifikácie odmeňovania a hodnotenia ľudí, tak aby nielen naši zamestnanci ale v konečnom dôsledku naši klienti boli spokojní.

logo_tmservis

Martin Babík, majitel spoločnosti TMC Servis s.r.o.

Naša firma nemala dostatočnú výkonnosť. Hľadal som chyby či už v myslení kolegov alebo u seba. Každá firma dnes potrebuje aby jej pracovný kolektív bol efektívny.

V spolupráci s Human Inside sme sa nasmerovali na hlbšie chápanie svojich povinností vyplývajúcich z našich pracovných pozícií bez personálnych zmien. Auditom som chcel zistiť, či personálne obsadenie je dobre nastavené, t.j. či v našej malej firme nemáme nejaké antagonizmy, ktoré bránia dostatočnému rozvoju a efektivite. Audit potvrdil, že nič také sa v kolektíve nenachádza.

contex

Lenka Zmijová, firma ContEx, spol. s r.o.

Dôvodom personálneho auditu bola stále sa zvyšujúca nespokojnosť zamestnancov zavŕšená odchodom väčšej skupiny.

Prínos z dlhodobého hľadiska je ťažké posúdiť, nakoľko sa zainteresované osoby po krátkom čase prestali správať podľa odporúčaní. Ak by som hodnotila toto krátke obdobie, kedy sme sa pokúšali dodržať navrhované pravidlá, môžem povedať, že atmosféra vo firme bola výrazne uvoľnenejšia a verím, že keby sme pokračovali mohli by sme dosiahnuť zásadné zmeny v spokojnosti zamestnancov.

Kto sme


Veríme, že najdôležitejším krokom vo vzťahu k obchodnému partnerovi je vybudovať si otvorený vzťah. V tomto duchu by sme Vám radi predstavili naše skúsenosti, ktoré sme pretavili v úspešný tím.

HUMAN INSIDE
Jamnického 3, 841 05 Bratislava
+421 948 488 473
INFO@HUMANINSIDE.SK